logo
Tianjin GT New Material Technology Co., Ltd.
ผลิตภัณฑ์หลัก:โพลีเอสเตอร์เส้นใย PLA เส้นใย PP เส้นใยเส้นใยและเส้นด้าย,ไม้ไผ่